huset for

nyskaping

Historien

Colab ble til gjennom et samarbeid mellom  gründere, Larvik kommune og Larvik Næringsforening.  Gjennom en ettårig prosess ble konseptet utviklet og forankret med eierskap i Larvik kommune og Larvik næringsforening.  I september 2017 flyttet Colab inn i Brannvaktsgate 5 og etablerte foreningen Colab 3.0.

Når en lykkes, lykkes alle


Historien til Colab handler om at når en lykkes, lykkes alle.  Å skape arbeidsplasser eller suksess i markedet er krevende, men ikke umulig.  Ved å samle mange mennesker og bedrifter som har lyst til å få til noe, tror vi sjansene øker for å komme i mål.  Vi tror måten vi jobber og organiserer oss på har en effekt på de resultatene vi oppnår, hver for oss og sammen.


Gjennom å inspirere, støtte og lære av hverandre skaper vi et motiverende, selvforsterkende miljø, som fremmer vekst og utvikling.


Jo flere som lykkes med sine satsninger, dess mer ressurser og tillit vil komme oss til gode i Larvik. Om vi kan hjelpe andre med våre erfaringer, er det positivt så lenge det bidrar til økt verdiskapning i en større sammenheng.


Colab Larvik skal bygge en kultur for entrepenørskap. For oss gir det mening å skape et miljø der man hjelper og støtter hverandre, i arbeidet med å etablere, drive og utvikle virksomheter.  Vi ønsker at kulturen og miljøet vi bygger i fellesskap med våre medlemmer og samarbeidspartnere, skal være til videre inspirasjon for hele byen og vår regionen.

 

Styre

Den 8.5.2018 avholdte Colab Larvik 3.0 vår første årsmøte.  På årsmøtet ble det valgt inn et nytt styre.  

 

Styret består av en representant fra Larvik kommune og Larvik næringsforening i tillegg til en bruker representant.

Tore Hansen, Larvik næringsforeing (styrets leder)

Hanne Øyen Herland, Larvik kommune

Geir Atle Johnsen, brukerrepresentant

 

 

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE

Colab Larvik
Brannvakstgate 5
3256 Larvik

Org nr: 919 423 315