TILBUD

Colab skal være huset for nyskapning. Vi har ambisjoner om å tilføre et nytt tilbud, og vil selv være i kontinuerlig utvikling. Vi bidrar til nyskapning blant våre medlemmer, gjennom kulturen vi bygger og de faglige og økonomiske ressursene vi gjør tilgjengelig på ett sted.

 

Vi tror og håper at dette fokuset vil styrke vår egen og medlemmene våre sin konkurransekraft, som igjen skal føre til økt verdiskapning. Intensjonen er at Colabs tilbud skal videreutvikles over tid i tråd med brukernes behov, faglige innspill og nye innovasjonsmuligheter

SAMARBEIDSPARTNERE

Colab Larvik
Brannvakstgata 5
3256 Larvik

Org nr: 919 423 315