vekst og utvikling

skaper vi sammen

Colab er et arbeidsfelleskap for mennesker og selskaper som ønsker å satse på egne prosjekter.  Her jobber etablerte bedrifter, oppstartsselskaper og frilansere i et inspirerende, profesjonelt miljø.  Vi tilbyr lokaler, tekniske fasiliteter, nettverk og faglige ressurser til våre medlemmer.

Colab er gode kolleger

Colab er et sted for å bli kjent med andre og bygge nettverk

Colab er et sted for samarbeid

Colab for nye forretningsforbindelser

Colab er et sted for egenutvikling

Colab er der du helst tar morgenkaffen 

Colab er stedet for de gode og interessante samtalene

Colab er sosialt

Colab er min arbeidsplass :)

Jannicke og Vibeke, meldemmer og gründere

SAMARBEIDSPARTNERE

Colab Larvik
Brannvakstgate 5
3256 Larvik

Org nr: 919 423 315