vekst og utvikling

skaper vi sammen

Colab er et arbeidsfelleskap for mennesker og selskaper som ønsker å satse på egne prosjekter.  Her jobber etablerte bedrifter, oppstartsselskaper og frilansere i et inspirerende, profesjonelt miljø.  Vi tilbyr lokaler, tekniske fasiliteter, nettverk og faglige ressurser til våre medlemmer.

"Jeg tror at det i et slikt miljø kan skapes nye nettverk, forretningsideer og innovasjon når forholdene er så godt tilrettelagt med spennende støttespillere og partnere av Colab huset”

Per Christian Andersen, Kulto

SAMARBEIDSPARTNERE

Colab Larvik
Brannvakstgate 5
3256 Larvik

Org nr: 919 423 315