fbpx

WEBINAR: Skal du ansette? Hva må du tenke på?

4. mai kl. 10:00 11:00

Colab samarbeider med START i Vestfold på alle våre webinarer for oppstartsbedrifter.

Det er mye å tenke på og mange fallgruver ved ny ansettelser, på dette informasjonskurset vil du få en oversikt over hva du bør tenke på! Dette informasjonskurset vil ha hovedfokus på hvilke muligheter du har som bedrift når det gjelder lønn/incentivordninger når du skal ansette. Innholds ansvarlig vil også gå innom arbeidsavtalen, hva er viktig og hva må du få med i avtalen ved en ansettelse.

I tillegg til dette vil følgende punkter bli belyst:

– Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
– Lønn og andre incentivordninger
– Ferie/feriepenger
– Forskuddstrekk
– Arbeidsgiveravgift
– A-meldingen
– Pensjon
– Yrkesskadeforsikring
– Sykemelding, permisjon, sykepenger
– Arbeidsavtale
– Konkurranseklausuler
– Prøvetidsbestemmelser

Det er advokat Ina Saue Oddenes fra KPMG i Sandefjord og advokatfullmektig Christoffer Dalsbø Selfors fra KPMG i Tromsø, som er ansvarlig for innholdet til dette informasjonskurset. Ina har lang erfaring som advokat og har tidligere jobbet i Oslo, med arbeidsrett som hovedfagområdet.

Gratis

https://www.startivestfold.no/