fbpx

To nye år med samarbeid

– Colab setter Larvik på kartet

En av Larvikbankens viktigste oppgaver er å bidra til utvikling og verdiskaping i lokalsamfunnet. Derfor støtter de Colab – «huset for nyskaping». I dag skrev de under en ny to årig samarbeidsavtale med Colab.

– Vi vet hvor vesentlig det er å ha gode støttespillere når det trengs som mest, og vi gjør vårt aller beste for å skape en trygg og forutsigbar økonomi for kundene våre. Verdiene som skapes gjennom solid bankdrift, kommer lokale bedrifts- og personkunder til gode, både i form av gavemidler og sponsorater, sier Jan Erling Kvisvik, markedssjef i Larvikbanken.

Svært populært tilbud

De har vært støttespillere for Colab siden oppstarten for tre år siden, og fortsetter nå samarbeidet med «huset for nyskaping». Colab er et arbeidsfellesskap og en møteplass for gründere, frilansere og pendlere – og ble til som et samarbeid mellom næringslivet og kommunen. Her kan medlemmene få en fast kontorplass, eller benytte seg av drop-in-tilbudet. Uansett får de tilgang til attraktive kontorplasser sentralt i Larvik, møterom, kompetanse og rådgivning, inspirerende arrangementer – og ikke minst et sosialt fellesskap.

Målet er at Colab skal bygge en kultur for entreprenørskap, hvor man hjelper og støtter hverandre med å etablere, drive og utvikle virksomheter – noe som igjen skal være til inspirasjon for hele byen og regionen. Det gule huset i Brannvaktsgate i Larvik sentrum fostrer mange spennende bedrifter og samarbeid, og har blitt et svært populært tilbud.

 – Colab har vist at det går an å skape et godt miljø for innovasjon, læring og samhandling, og de har vært flinke til å synliggjøre dette for omverdenen. Larvikbanken ønsker å være en nær og god støttespiller, slik at Colab kan videreføre dette arbeidet. Det er liten tvil om at behovet for å sette Larvik på kartet er større en noen gang, og Colab gjør en viktig i jobb i så henseende. Et samarbeid med Colab er derfor en fin måte å vise at Larvikbanken bryr seg om lokalsamfunnet, understreker Kvisvik.

Uvurderlig støtte

Daglig leder for Colab, Gillian Hockly, er svært takknemlig for støtten fra Larvikbanken, som sammen med Labo, Fritzøe Eiendom og Abax er Colabs samarbeidspartnere.

– I løpet av tre korte år har Colab blitt en av de største coworking- og gründermiljøene i Vestfold og Telemark.  Uten våre samarbeidspartnere hadde ikke dette vært mulig. Støtten deres gjør at vi kan tilby aktiviteter og kurs både til gründere og etablerte næringer, som vi ellers ikke hadde hatt mulighet til. De gir oss også en økonomisk trygghet som gjør at vi tør å satse videre på vekst og utvikling i Larvik, understreker Hockly.

#Colabstories: by Jannicke

Jannicke Lie Larsen har alltid vært opptatt av tegning og det var helt naturlig at hun valgte «form og farge» da hun gikk på Gloppe Videregående skole, som det het den gangen. Etter videregående satset på utdanning i Skotland innen visuell kommunikasjon.

Siden har Jannicke hatt en spennende karriere og har jobbet i flere byråer, inkludert Allegro og Kremt, før hun fant ut at hun skulle satse for seg selv. Uten kunder og uten erfaring med å drive en bedrift satset hun og var helt klar på at dette skulle hun klare – det er snart 8 år siden og hun har absolutt klart det. Som mange andre frilansere opplever Jannicke opp og ned tider og i starten var det mye jobbing for byråer, men de siste årene har det gått stadig oppover og hun har mange faste og fornøyde kunder i portofolioen hennes.

Nå sitter Jannicke i det kreativ felleskapet, Mixed Pepper, på Colab. Her samarbeider hun ofte med Dag Nordsveen, Signe Steinnes, Pål Numme og Geir-Atle Johnsen. De siste årene har Jannicke blitt mer og mer digital og selv om hun fortsatt driver mye med tradisjonelt grafisk design, har hun også designet flere nettsider og jobbet en del med animasjon. I tillegg til å jobbe som grafisk designer er Jannicke en dyktig tegner og har også drevet egen nettbutikk. Du kan følge henne på Instaprofil på @janniyll og by Jannicke på Facebook.

#Colabstories: Åkerkvinnene

#colabstories er en serie om våre medlemmer og deres historier.

Larvik er en stor og aktiv jord- og skogsbrukskommune.  Colab ønsker å bidra til økt innnovasjon og verdiskaping i en av Larviks viktigste næringer.  Dette var bakgrunnsteppe for en søknade til Vestfold og Telemark fylkeskommune for prosjektstøtte til prosjektet «Innovasjon i Landbruk» som er et samarbeidsprosjekt mellom Larvikkommune, Gründernettverket og Colab og prosjektgruppen består av  Håvard Gulliksen, Helle Stabel og Gillian Hockly.

Vi har stor fokus på nettverksbygging i prosjektet og det første etablerte nettverk er «Akerkvinnene» bestående av syv driftige damer med hver sin satsing på tilleggsnæringer på gården. Guro Rimstad, Marthe Hillestad, Torill Hynne Fjære, Astrid Bjørnson, Sølvi Anvik, Ingunn Anvik og Camilla Anvik drømmer om å skape sin egne arbeidsplasser og å sette Brunlanes på kartet.  Nylig arrangerte vi Opplevelseskurset på Colab og gjennom to innholdsrike dager fikk de både innspirasjon og verktøy for å satse videre! Prosjektet kan skryte av å allerede ha skapt en arbeidsplass siden Ingunn Anvik har bestemt seg for å satse fullt på Ingunns Hage fra 1.1.2021. Vi gratulerer og ønsker henne masse lykke til videre!

Vi kommer til å jobbe videre med «Åkerkvinnene», men satser også på nye nettverksgrupper og flere arrangementer. Vi er allerede i gang med et nytt nettverk i Lågendalen, men mer om dette senere!

#Colabstories: Vink

#colabstories er en serie om våre medlemmer og deres historier.
Marius Haakestad Lundh og Petar Nisevic er gründerende bak Rota Media.  De ble medlemmer hos oss tidlig i 2020 og i juni fikk de støtte til markedsavklaring fra Innovasjon Norge, til en spennende ny satsing – Vink!

Vink er et digitalt visittkort som benytter dynamiske QR koder og RFID teknologi og som kan skannes på mobiler. De som skanner kortet kan laste ned kontaktkort til telefon, følge på sosiale medier eller se hjemmesiden. Vink skaper en bro mellom kommunikasjon og teknologi. Lettvint for alle parter og uten behov for app.  

Vink er en spennende ny satsing og det har allerede kommet interesse fra utlandet!  Petar og Marius er veldig opptatt av lokal verdiskaping og har hatt samarbeid med Jotron og Nasta i piloteringsfase.