fbpx

Nyheter fra prosjektet: Innovasjon i Landbruk

Sammen med Larvik kommune og Gründernettverket kjører vi prosjektet «Økt Innovasjon og verdiskaping i landbruk».

Sommeren i Larvik er på hell og mengdene av gjester, turister og hyttefolk begynner å minske. De aller fleste har gjennomført deilige ferieuker, bortsett fra dere i landbruksnæringen!  For dere er det høysesong; noen midt i, andre litt dalende. Det betyr selvsagt lange arbeidsdager for veldig mange.  Vi har stor respekt for hvor vanvittig mange arbeidstimer som ligger bak hver enkelt av bedriftene innen landbruk. Vi håper dere har hatt gode vekstvilkår og at omsetningene har vært bra så langt.

Mange har besøkt kommunen vår i sommer og vi hører at det har vært stor aktivitet hos flere som tilbyr varer og tjenester direkte fra gården eller fra REKO/markeder.  Det som er svært gledelig, er at det også er veldig mange av Larviks befolkning som aktivt benytter nye kanaler for å handle gode landbruksprodukter.

GARDEN SOM RESSURS
Prosjektgruppen er i gang igjen, og en aktivitet som har vært satt på vent lenge, er endelig gjennomført.  Vi snakker om fellesarrangementet i kommunen med personer på kryss av avdelinger som fort blir involvert når det kommer inn diverse søknader fra landbruket, som f.eks. bruksendringer for å få til mer aktivitet på en gård. Det finnes en veileder som heter «Garden som ressurs» som ble gjennomgått. Hensikten med arrangementet er at søknader skal komme til rett person til rett tid og at diverse spørsmål og eventuelle misforståelser skal unngås og mest mulig effektiv behandling tilstrebes.

Veilederen er ment for offentlig  ansatte, men om det er noen som er interessert, finnes den her:

GARDEN SOM RESSURS

KOMPETANSE FOR LANDBRUKSAKTØRER
Vi setter nå i gang med en kursrekke for landbruksaktører i Larvik.  Gjennom høsten og vinteren kommer vi til å arrangere 3 kurskvelder med forskjellige temaer.  Første kurset er allerede 28. september kl. 19 med temaet «gjødselplanlegging» og vil gjennomføres digitalt. Det er NLR som står for innhold.  Dersom det er noen som ønsker å samle seg på Colab for å delta så hører vi gjerne fra dere.  Vi stiller med lokaler og gratis kaffe, dersom det er flere som vil det. Kurset gratis og åpen for alle, hjelp oss gjerne med å spred budskapet. 

Informasjon om flere temaer og datoer kommer.

LENKE TIL PÅMELDING OG WEBINAR

SYNLIGGJØRING OG ØKE STOLTHETEN BÅDE I OG TIL NÆRINGEN
I løpet av høsten ferdigstilles flere korte filmer som skal markedsføre Larviks rike og mangfoldige landbruk i sosiale kanaler. Med kommunen som oppdragsgiver har filmskaperne Dag G. Nordsveen og Tom Erik Andersen besøkt flere av distriktets virksomheter som finner gull i den frodige jorda. Vi gleder oss til å se det ferdige resultatet.

LARVIK KOMMUNES NETTSIDER
Det er nå lagt inn oppdatert info om landbruk under «næring» og «lokalmat».  Vi oppfordre alle til å legge inn info om seg selv i Google.  Dette er den enkleste måten å raskt bli mer synlig/søkbar på Google. Ønsker du veiledning for å bli synlig på Google, ta kontakt med Colab; evt. sjekk nyhetsbrevet før sommeren der vi hadde inkludert en veiledning.

LOKAL MAT I LARVIK KOMMUNE

SKOLEHAGEPROSJEKTET
Dette har vært svært vellykket, til glede for både barn og lærere. Vi håper at de aktørene som får unger på besøk tar de godt imot. Info og læring i tidlig alder er viktig! 

NETTVERK I LÅGENDALEN
Nettverksgruppen «Lågaliv» er godt i gang og endelig ble det fysisk møte nå i august med nesten alle til stede. Det jobbes også videre med et enda større nettverk i Lågendalen for å stimulere til ytterligere synliggjøring og samarbeid.  

Prosjektgruppen var på en besøksrunde oppover Lågendalen før sommerferien.  Vi fikk se mye og flott aktivitet og hadde flotte dialoger med de vi rakk å besøke.  Flere besøksrunder står på planen.  Her fra besøket hos Elisabeth Hunskaar på «Lauvetunet» der de hadde sommerskole, det samme hos Torill Fjære på Fjære Gård.  Hos Jostein Sundby, «Blåbærbonden», var det flotte blåbær på gang (som nå er modne for selvplukk), men også mye annet spennende på gang. Hos Roar Hauan og Christin Wilhelmsen på Nordre Bjerke lærte vi mye om det viktige kulturarven som flåtefisket er.

#Colabstories: Åkerkvinnene

#colabstories er en serie om våre medlemmer og deres historier.

Larvik er en stor og aktiv jord- og skogsbrukskommune.  Colab ønsker å bidra til økt innnovasjon og verdiskaping i en av Larviks viktigste næringer.  Dette var bakgrunnsteppe for en søknade til Vestfold og Telemark fylkeskommune for prosjektstøtte til prosjektet «Innovasjon i Landbruk» som er et samarbeidsprosjekt mellom Larvikkommune, Gründernettverket og Colab og prosjektgruppen består av  Håvard Gulliksen, Helle Stabel og Gillian Hockly.

Vi har stor fokus på nettverksbygging i prosjektet og det første etablerte nettverk er «Akerkvinnene» bestående av syv driftige damer med hver sin satsing på tilleggsnæringer på gården. Guro Rimstad, Marthe Hillestad, Torill Hynne Fjære, Astrid Bjørnson, Sølvi Anvik, Ingunn Anvik og Camilla Anvik drømmer om å skape sin egne arbeidsplasser og å sette Brunlanes på kartet.  Nylig arrangerte vi Opplevelseskurset på Colab og gjennom to innholdsrike dager fikk de både innspirasjon og verktøy for å satse videre! Prosjektet kan skryte av å allerede ha skapt en arbeidsplass siden Ingunn Anvik har bestemt seg for å satse fullt på Ingunns Hage fra 1.1.2021. Vi gratulerer og ønsker henne masse lykke til videre!

Vi kommer til å jobbe videre med «Åkerkvinnene», men satser også på nye nettverksgrupper og flere arrangementer. Vi er allerede i gang med et nytt nettverk i Lågendalen, men mer om dette senere!

#Colabstories: Vink

#colabstories er en serie om våre medlemmer og deres historier.
Marius Haakestad Lundh og Petar Nisevic er gründerende bak Rota Media.  De ble medlemmer hos oss tidlig i 2020 og i juni fikk de støtte til markedsavklaring fra Innovasjon Norge, til en spennende ny satsing – Vink!

Vink er et digitalt visittkort som benytter dynamiske QR koder og RFID teknologi og som kan skannes på mobiler. De som skanner kortet kan laste ned kontaktkort til telefon, følge på sosiale medier eller se hjemmesiden. Vink skaper en bro mellom kommunikasjon og teknologi. Lettvint for alle parter og uten behov for app.  

Vink er en spennende ny satsing og det har allerede kommet interesse fra utlandet!  Petar og Marius er veldig opptatt av lokal verdiskaping og har hatt samarbeid med Jotron og Nasta i piloteringsfase.  

Innovasjonstorsdager

27. februar kl. 09:00 14:00

Siste torsdag i hver måned er det flere ressurser tilgjengelig på huset for våre medlemmer. Du kan treffe rådgivere fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og kompetansemeglere, i tillegg til våre egne ressurser og representanter fra våre samarbeidspartnere hos Azets.

Meld inn dine behov til hei@colab.no.

Gratis
Brannvaktsgate 5
Larvik, 3256 Norge
974 18 334
Vis Sted nettside