fbpx

To nye år med samarbeid

– Colab setter Larvik på kartet

En av Larvikbankens viktigste oppgaver er å bidra til utvikling og verdiskaping i lokalsamfunnet. Derfor støtter de Colab – «huset for nyskaping». I dag skrev de under en ny to årig samarbeidsavtale med Colab.

– Vi vet hvor vesentlig det er å ha gode støttespillere når det trengs som mest, og vi gjør vårt aller beste for å skape en trygg og forutsigbar økonomi for kundene våre. Verdiene som skapes gjennom solid bankdrift, kommer lokale bedrifts- og personkunder til gode, både i form av gavemidler og sponsorater, sier Jan Erling Kvisvik, markedssjef i Larvikbanken.

Svært populært tilbud

De har vært støttespillere for Colab siden oppstarten for tre år siden, og fortsetter nå samarbeidet med «huset for nyskaping». Colab er et arbeidsfellesskap og en møteplass for gründere, frilansere og pendlere – og ble til som et samarbeid mellom næringslivet og kommunen. Her kan medlemmene få en fast kontorplass, eller benytte seg av drop-in-tilbudet. Uansett får de tilgang til attraktive kontorplasser sentralt i Larvik, møterom, kompetanse og rådgivning, inspirerende arrangementer – og ikke minst et sosialt fellesskap.

Målet er at Colab skal bygge en kultur for entreprenørskap, hvor man hjelper og støtter hverandre med å etablere, drive og utvikle virksomheter – noe som igjen skal være til inspirasjon for hele byen og regionen. Det gule huset i Brannvaktsgate i Larvik sentrum fostrer mange spennende bedrifter og samarbeid, og har blitt et svært populært tilbud.

 – Colab har vist at det går an å skape et godt miljø for innovasjon, læring og samhandling, og de har vært flinke til å synliggjøre dette for omverdenen. Larvikbanken ønsker å være en nær og god støttespiller, slik at Colab kan videreføre dette arbeidet. Det er liten tvil om at behovet for å sette Larvik på kartet er større en noen gang, og Colab gjør en viktig i jobb i så henseende. Et samarbeid med Colab er derfor en fin måte å vise at Larvikbanken bryr seg om lokalsamfunnet, understreker Kvisvik.

Uvurderlig støtte

Daglig leder for Colab, Gillian Hockly, er svært takknemlig for støtten fra Larvikbanken, som sammen med Labo, Fritzøe Eiendom og Abax er Colabs samarbeidspartnere.

– I løpet av tre korte år har Colab blitt en av de største coworking- og gründermiljøene i Vestfold og Telemark.  Uten våre samarbeidspartnere hadde ikke dette vært mulig. Støtten deres gjør at vi kan tilby aktiviteter og kurs både til gründere og etablerte næringer, som vi ellers ikke hadde hatt mulighet til. De gir oss også en økonomisk trygghet som gjør at vi tør å satse videre på vekst og utvikling i Larvik, understreker Hockly.

WEBINAR: Digitalisering fra ord til handling

16. november kl. 12:00 13:00

I samarbeid med START i Vestfold presenterer vi et spennende webinar for alle som ønsker seg litt mer kunnskap om digitalisering.

Er det viktig med digitalisering? Og hvordan skal man få det ut i live? Vi har fått med oss Gunn Kristin Vambheim fra DigitalNorway til å holde dette webinaret for oss, hvor tema er «Digitalisering fra ord til handling».

Gunn Kristin har lang erfaring med innovasjon og utvikling av organisasjoner i en digital tid. Med fokus på kundebehov, kundens kunde og markedsmuligheter. Hun har praktisk erfaring som innovatør og ildsjel i etablerte organisasjoner, som rådgiver både til etablerte virksomheter og gründere, samt etablering av Hardanger Næringshage.

I DigitalNorway er Gunn Kristin ansvarlig for partnerutvikling. Før det var hun ansvarlig for å etablere nettverksarenaen DigitalNorway Community.

DigitalNorway hjelper bedrifter å henge med i den digitale utviklingen gjennom å tilby gratis kompetanseinnhold. I tillegg jobber de for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i den datadrevne økonomien.

Du kan lese mer om Digital Norway på deres nettsider.

Gratis
TEAMS