fbpx

Workshop – Bærekraftig og solid forretningsmodell

3. mars kl. 13:00 17:00

Ønsker du utvikling og vekst gjennom vurdering av egen forretningsmodell? Ønsker du å jobbe med kundeinnsikt og kundebehov? Trenger du noen å sparre med for videre utvikling i en bærekraftig retning?

Innovasjon Norge tilbyr en workshop med fokus på forbedringsmuligheter i din forretningsmodell. Forretningsmodellen definerer hvordan du skal skape verdier for dine kunder og kapre verdier for økonomisk vekst i virksomheten din.

Modellen vil gi et godt utgangspunkt for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og behov, samt en innføring i utfordringer bedriften kan møte for å bli mer bærekraftig (økonomi, samfunn og miljø).

Workshopen arrangeres i samarbeid med aktører som bistår oppstartsbedrifter. Disse kan bistå med hjelp til både forberedelse og arbeidet med videre utvikling av din bedrift.

Du får:

  • Innføring i enkle og nyttige verktøy for å identifisere muligheter til forbedring i forretningsmodellen og hvordan din bedrift kan bli mer bærekraftig.
  • Kunnskap om hvordan du kan tilegne deg god kundeinnsikt for å lykkes i markedet.
  • Noen å drøfte strategiske, bærekraftige veivalg med.
  • Påfyll av kompetanse og inspirasjon i samarbeid med andre gründere.

Om evaluering av forretningsmodeller og behov for bærekraftfokus

I forretningsmodellen vil man identifisere ulike måter å skaffe bedriften konkurransefortrinn på. Det kan være tilgang på ny kompetanse, samarbeid gjennom nettverk, forskning og utvikling, en design- eller merkevareprosess, nye samarbeidspartnere, finansiering m.m. Det grønne skiftet er i økende grad premissleverandør for din bedrifts mulighet for suksess. Bærekraft betyr bl.a fokus på sirkulærøkonomi som gir mulighet for verdiskaping og ta vare på dyrebare ressurser i en sirkulær prosess.

HVEM ER TILBUDET FOR?

  • Tilbudet er for gründerbedrifter i Vestfold og Telemark som er knyttet til et gründerhus/oppstartsaktør i regionen.
  • Det er et krav om at bedriften skal ha tatt Innovasjon Norges online kurs i forretningsmodellering og sirkulærøkonomi: ForretningsmodelleringFra linær til sirkulær
  • Bedriften skal ha utarbeidet en forretningsmodell basert på NÅ-situasjonen i virksomheten etter Osterwalders BMC (Business Model Canvas). Denne forklares i onlinekurset om forretningsmodellering.
  • Det er et krav om at bedriften må ha klare vekstambisjoner og vilje til å investere tid og ressurser for å oppnå utvikling og vekst.

Arrangeres av Innovasjon Norge i samarbeid med:
START i Vestfold

Gründeriet

Gründerhuset Hi 5

Kobben

Proventia

Telemark Næringshage

Praktisk informasjon

  • Maks antall deltagere: 20

Gratis
Rådhusgaten 1
Tønsberg,

PERMAKULTUR – BÆREKRAFT I PRAKSIS!

11. november kl. 10:00 11:30

PERMAKULTUR – BÆREKRAFT I PRAKSIS!

Skjærgårdsmat inviterer til et spennende og inspirerende foredrag om permakultur i årets Gründeruke. Robin Leeber er entusiast på området og kan svært mye om dette.

Vi i virkemiddelapparatet i Vestfold og Telemark ønsker å heie på de som har fått det til, Inspirere de som er i gang, og få fram optimisme og entusiasme hos de som har en god idé de ønsker å bygge videre på.

Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å jobbe med, og ikke mot naturen. Målet er å gjøre livene våre mer bærekraftige og mer produktive og samtidig redusere mengden arbeid og energi som kreves.

Du vil finne mer informasjon om foredragsholder og program på våre nettsider.

www,grunderuka.no

Vi setter stor pris på at hvis du blir forhindret fra å komme om at du gir beskjed.
(Hvis du ikke gir beskjed, vil du bli fakturert kr. 300,- i NO SHOW)

Gratis
Brannvaktsgate 5
Larvik, 3256 Norge
974 18 334
www.colab.no

WEBINAR: Bærekraft som konkurransekraft

17. november kl. 12:00 13:00

Er det viktig med bærekraftig forretningsmodell? Kan vi bruke det som konkurransekraft?Bedrifter og verden står ovenfor helt nye globale utfordringer. Det er et behov for radikale endringer for både å kunne møte den voksende globale etterspørselen fra stadig flere mennesker, og samtidig sikre en bærekraftig sosial og økologisk utvikling.

Er det viktig med bærekraftig forretningsmodell?

Som innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge mener Gry at bærekraft kan brukes som konkurransekraft. Gry K. Langbakk sin jobb i Innovasjon Norge er å utfordre bedriftenes ambisjoner, avdekke behov og redusere risiko, gjennom å tilby verktøy og veiledning.

Målet er å bidra til flere robuste innovasjonsprosjekter og bærekraftige forretningsmodeller for norske bedrifter.

Gry har jobbet som bærekraftsrådgiver og har lang erfaring innen nasjonale og internasjonale industriselskaper, med industri 4,0: integrerte løsninger for rask tilgang på data fra sensor til styrerom.

Bærekraft gir konkurransekraft kan du lese mer om på nettsidene til Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/barekraft-og-etikk/barekraft-gir-konkurransekraft/

Gratis
TEAMS

WEBINAR: Bærekraftig forretningsutvikling

11. mai kl. 10:00 11:00

Innovasjon Norge vil hjelpe deg til å se på bærekraftig forretningsutvikling – viktig tema, det ser vi når det kommer uventede utfordringer.Bærekraftig forretningsutvikling. Innovasjon Norge vil jobbe med prosjekt/idé i et bærekraftig perspektiv, for å redusere risiko og øke konkurransekraft.

I webinaret vil dere gå gjennom metoder og verktøy for å bedre risikostyring av dine prosjekter, samt gi deg tips om hvordan du kan jobbe mer strukturert og med innsikt i utviklingen av din idè.

Dette kurset har fokus på bærekraft i forretningsmodellen.

Mål: utfordre deg som etablerer, hvordan en kan tenke på bærekraft som konkurransekraft.

Arrangeres i samarbeid med START i Vestfold. Webinaret vil gjennomføres på Microsoft Teams. Du trenger ikke å ha en brukerkonto for å delta.

Brannvaktsgate 5
Larvik, 3256 Norge
974 18 334
www.colab.no