fbpx

Workshop – Bærekraftig og solid forretningsmodell

3. mars kl. 13:00 17:00

Ønsker du utvikling og vekst gjennom vurdering av egen forretningsmodell? Ønsker du å jobbe med kundeinnsikt og kundebehov? Trenger du noen å sparre med for videre utvikling i en bærekraftig retning?

Innovasjon Norge tilbyr en workshop med fokus på forbedringsmuligheter i din forretningsmodell. Forretningsmodellen definerer hvordan du skal skape verdier for dine kunder og kapre verdier for økonomisk vekst i virksomheten din.

Modellen vil gi et godt utgangspunkt for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og behov, samt en innføring i utfordringer bedriften kan møte for å bli mer bærekraftig (økonomi, samfunn og miljø).

Workshopen arrangeres i samarbeid med aktører som bistår oppstartsbedrifter. Disse kan bistå med hjelp til både forberedelse og arbeidet med videre utvikling av din bedrift.

Du får:

  • Innføring i enkle og nyttige verktøy for å identifisere muligheter til forbedring i forretningsmodellen og hvordan din bedrift kan bli mer bærekraftig.
  • Kunnskap om hvordan du kan tilegne deg god kundeinnsikt for å lykkes i markedet.
  • Noen å drøfte strategiske, bærekraftige veivalg med.
  • Påfyll av kompetanse og inspirasjon i samarbeid med andre gründere.

Om evaluering av forretningsmodeller og behov for bærekraftfokus

I forretningsmodellen vil man identifisere ulike måter å skaffe bedriften konkurransefortrinn på. Det kan være tilgang på ny kompetanse, samarbeid gjennom nettverk, forskning og utvikling, en design- eller merkevareprosess, nye samarbeidspartnere, finansiering m.m. Det grønne skiftet er i økende grad premissleverandør for din bedrifts mulighet for suksess. Bærekraft betyr bl.a fokus på sirkulærøkonomi som gir mulighet for verdiskaping og ta vare på dyrebare ressurser i en sirkulær prosess.

HVEM ER TILBUDET FOR?

  • Tilbudet er for gründerbedrifter i Vestfold og Telemark som er knyttet til et gründerhus/oppstartsaktør i regionen.
  • Det er et krav om at bedriften skal ha tatt Innovasjon Norges online kurs i forretningsmodellering og sirkulærøkonomi: ForretningsmodelleringFra linær til sirkulær
  • Bedriften skal ha utarbeidet en forretningsmodell basert på NÅ-situasjonen i virksomheten etter Osterwalders BMC (Business Model Canvas). Denne forklares i onlinekurset om forretningsmodellering.
  • Det er et krav om at bedriften må ha klare vekstambisjoner og vilje til å investere tid og ressurser for å oppnå utvikling og vekst.

Arrangeres av Innovasjon Norge i samarbeid med:
START i Vestfold

Gründeriet

Gründerhuset Hi 5

Kobben

Proventia

Telemark Næringshage

Praktisk informasjon

  • Maks antall deltagere: 20

Gratis
Rådhusgaten 1
Tønsberg,

WEBINAR: Bærekraft som konkurransekraft

17. november kl. 12:00 13:00

Er det viktig med bærekraftig forretningsmodell? Kan vi bruke det som konkurransekraft?Bedrifter og verden står ovenfor helt nye globale utfordringer. Det er et behov for radikale endringer for både å kunne møte den voksende globale etterspørselen fra stadig flere mennesker, og samtidig sikre en bærekraftig sosial og økologisk utvikling.

Er det viktig med bærekraftig forretningsmodell?

Som innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge mener Gry at bærekraft kan brukes som konkurransekraft. Gry K. Langbakk sin jobb i Innovasjon Norge er å utfordre bedriftenes ambisjoner, avdekke behov og redusere risiko, gjennom å tilby verktøy og veiledning.

Målet er å bidra til flere robuste innovasjonsprosjekter og bærekraftige forretningsmodeller for norske bedrifter.

Gry har jobbet som bærekraftsrådgiver og har lang erfaring innen nasjonale og internasjonale industriselskaper, med industri 4,0: integrerte løsninger for rask tilgang på data fra sensor til styrerom.

Bærekraft gir konkurransekraft kan du lese mer om på nettsidene til Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/barekraft-og-etikk/barekraft-gir-konkurransekraft/

Gratis
TEAMS