fbpx

Bærekraft i idé- og produktutviklingsfasen!

Webinar

6. oktober kl. 18:00 19:00

Er det viktig å tenke på bærekraft allerede i ide og produktviklingsfasen?

Ja, alle bedrifter både store som små bør tenke bærekraftsstrategi i tidlig fase. 
Vi trenger ikke flere produkter – vi trenger de riktige produktene! 

På sikt vil det gjelde oss alle, ikke bare de store som det allerede settes krav til idag – enten på grunn av lovverket eller som underleverandører.

Så hvordan komme i gang – ikke minst ved utviklingen av produkter. I dette webinaret vil jeg gi en innføring i hvordan man kan tenke bærekraft på et tidlig stadie, og som en del av designprosessen.

Pernille Bache har lang erfaring med å jobbe med produktuvikling og ser hvor viktig det er å ha en bærekraftstrategi i tidligfase. I dette webinar vil hun vise dere hvordan dere kan tenke bærekraft allerede på ideutviklingsstadiet. 

Hun tilbyr gjennom pernille bache DESIGN bedrifter med å se seg selv i et bærekraftperspektiv – finne muligheter for både bedriften og miljøet. 

Pernille liker kreative utfordringer, uansett om det er nye produkter, konsepter eller prosjekter. Hun er opptatt av å utvikle gode produkter og gode redskaper for oppdragsgivere og sluttbrukeren.

Gratis

https://www.startivestfold.no/