fbpx

Bærekraft i idé- og produktutviklingsfasen!

Webinar

6. oktober kl. 18:00 19:00

Er det viktig å tenke på bærekraft allerede i ide og produktviklingsfasen?

Ja, alle bedrifter både store som små bør tenke bærekraftsstrategi i tidlig fase. 
Vi trenger ikke flere produkter – vi trenger de riktige produktene! 

På sikt vil det gjelde oss alle, ikke bare de store som det allerede settes krav til idag – enten på grunn av lovverket eller som underleverandører.

Så hvordan komme i gang – ikke minst ved utviklingen av produkter. I dette webinaret vil jeg gi en innføring i hvordan man kan tenke bærekraft på et tidlig stadie, og som en del av designprosessen.

Pernille Bache har lang erfaring med å jobbe med produktuvikling og ser hvor viktig det er å ha en bærekraftstrategi i tidligfase. I dette webinar vil hun vise dere hvordan dere kan tenke bærekraft allerede på ideutviklingsstadiet. 

Hun tilbyr gjennom pernille bache DESIGN bedrifter med å se seg selv i et bærekraftperspektiv – finne muligheter for både bedriften og miljøet. 

Pernille liker kreative utfordringer, uansett om det er nye produkter, konsepter eller prosjekter. Hun er opptatt av å utvikle gode produkter og gode redskaper for oppdragsgivere og sluttbrukeren.

Gratis

https://www.startivestfold.no/

WEBINAR: Annonsere på Facebook og Instagram med Business Manager – Workshop del 1

28. januar kl. 09:34

Synes du det er vanskelig å sette opp annonse i Business manager? Line Engen Storjordet fra Allegro har jobbet med å sette opp annonser i Business manager i mange år, hun har holdt mange kurs for oss i START og vi er så heldige at hun stiller opp for oss igjen for å holde dette kurset som et webinar.

Line vil i del 1 av dette kurset, lose dere gjennom hvordan man setter opp en annonse i Business manager, hun vil starte med hva som er viktig før du starter opp som mål, budsjetter, målgrupper og annonsetyper.

Dere vil se hvordan Line praktisk bruker verktøyet når hun setter opp en annonse i Business manager.

I og med dette er en workshop ønsker vi at dere er delaktige og stiller spørsmål underveis i kurset, dere vil også få en oppgave til neste kurskveld.

Oppgave: Sett opp en annonsekampanje og legg den live.

Kurskveld 2, vil dere se på noen av de annonsene som er lagt ut og analysere disse. Her får dere en gylden mulighet til å få direkte tilbakemeldinger på annonsen som dere har lagt ut.

Colab Larvik samarbeider med Start i Vestfold på alle våre digitale arrangementer.

Link til Webinar

https://www.startivestfold.no/