fbpx

CFO Startup Academy

7. juni kl. 09:00 8. juni kl. 16:00

For teknologibaserte startups og scaleups er økonomisk kompetanse avgjørende for å rigge selskapet for lønnsomhet og suksess. Denne våren inviterer BDO, Kobben, og Kongsberg Innovasjon til CFO Startup Academy – et intensivkurs med fokus på å bygge økonomiske ferdigheter som gir vekst.

Arrangementet går over to dager;

  • 7. juni: 09:00-18:30
  • 8. juni: 09:00-16:00

Målgruppe: Personer som fyller CFO-rollen i oppstarts- og vekstselskaper

CFO Startup Academy har to samlinger og er designet for personer med ansvar for økonomi og finansiering i teknologibaserte oppstartsselskaper og vekstbedrifter i en tidlig fase. Gjennom CFO Startup Academy får du ny kunnskap om alt fra likviditets- og kapitalforhold til økonomistyring og investortrening. Både temaer og foredragsholdere er valgt for å sikre relevans og høyt utbytte for deltakende selskaper gjennom to samlinger.

CFO-rollen havner ofte i skyggen av CEO og CTO-rollene. Oppstarts- og vekstselskaper preges samtidig av høy intensitet og dynamikk samt komplekse og skiftende omgivelser. Gjennom CFO Startup Academy formidler vi kompetanse om temaer som er øremerket CFO-rollen. Kurset benytter foredragsholdere fra BDO, Kongsberg Innovasjon, Kobben, Tenden Advokatfirma, venturekapital-investorer og industrielle investorer.

NOK1000

+47 974 08 344

Storgaten 30-32
Tønsberg, 3126

Kurs: Økonomiforståelse del 2

7. april kl. 18:00 21:00

Er det viktig med grunnleggende innføring i mva, skatt og forskjellen på AS/ENK?

Økonomiforståelse er et populært tema for nyetablerere og gründere i oppstartsfasen. Vi har flinke regnskapsførere i vårt hjelpernettverk som bidrar med sin kunnskap slik at du skal få de beste forutsetningene til å lykkes uten å gå i økonomiske fallgruver på veien i en oppstartsfase.

Økonomiforståelse: grunnleggende om mva, skatt, AS/ENK
•    Hva er suksessfaktorer sett med en regnskapsførers øyne?
•    Grovt om merverdiavgift
•    Økonomi og kalkyler, f.eks:hva koster en ansatt, firmabil etc. 
•    Overordnet om skatt for virksomheter
•    Kort om forskjellen mellom ENK og AS for en eier
•    Rettigheter ved sykdom/svangerskap/ arbeidsledighet
•    Omdanning / overdragelse av virksomhet

Det er våre samarbeidspartnere: Saga Regnskap og Rådgivning AS som er ansvarlig for innhold, de er også kursansvarlige på økonomiforståelse kurset.

Gratis
Raveien
Borre, 3184

Kurs: Økonomiforståelse del 1

24. mars kl. 18:00 21:00

Er det viktig med grunnleggende økonomiforståelse når du skal drive egen virksomhet?  

Økonomiforståelse er et populært tema for nyetablerere og gründere i oppstartsfasen. Vi har flinke regnskapsførere i vårt hjelpernettverk som bidrar med sin kunnskap slik at du skal få de beste forutsetningene til å lykkes uten å gå i økonomiske fallgruver på veien i en oppstartsfase. 

Økonomiforståelse; grunnleggende om regnskap
•    Hva er et regnskap?
•    Kontoplan
•    Bokføring
•    Bilagskrav
•    Hvordan leser du regnskapet?/regnskapsforståelse
•    Kort om budsjett
•    Resultatbudsjett
•    Likviditet
•    Investeringer

Anita Johnsen fra vår samarbeidspartner Azets, er ansvarlig for innholdet på dette kurset.

Gratis
Dronningensgate 5-7 3211,
Sandefjord,
https://grunderiet.no/

WEBINAR: Økonomiforståelse – for viderekommende!

2. mars kl. 18:00 21:00

Forstår du det grunnleggende, men kunne tenke deg å lære litt mer – da er dette kurset for deg!
I kurset vil blant annet følgende temaer gjennomgås:

• Sentrale regler knyttet til regnskap og bokføring
• Hvordan lese et regnskap
• Sentrale skatte- og avgiftsregler
• Valg av selskapsform
• Stiftelse av selskap og omdanning fra EPF til AS
• Salg av virksomhet og overdragelse av aksjer

Kursholder er Siv Karlsen Moa fra Saga Regnskap og Rådgiving AS, hun har lang erfaring innenfor revisjon og rådgivning. Du kommer til å få med deg mye nyttig lære når du deltar på dette kurset.

Gratis
Brannvaktsgate 5
Larvik, 3256 Norge
974 18 334
www.colab.no

KURS: Økonomiforståelse – for viderekommende!

7. desember kl. 18:00 21:00

Forstår du det grunnleggende, men kunne tenke deg å lære litt mer – da er dette kurset for deg!

I kurset vil blant annet følgende temaer gjennomgås:

• Sentrale regler knyttet til regnskap og bokføring
• Hvordan lese et regnskap
• Sentrale skatte- og avgiftsregler
• Valg av selskapsform
• Stiftelse av selskap og omdanning fra EPF til AS
• Salg av virksomhet og overdragelse av aksjer

Kursholder er Siv Karlsen Moa fra Saga Regnskap og Rådgiving AS, hun har lang erfaring innenfor revisjon og rådgivning. Du kommer til å få med deg mye nyttig lære når du deltar på dette kurset.

OBS!! Dette er et fysisk kurs på Colab i Larvik.

Gratis
Brannvaktsgate 5
Larvik, 3256 Norge
974 18 334
www.colab.no

Kurs: Økonomiforståelse del 2

30. november kl. 18:00 21:00

Er det viktig med grunnleggende innføring i MVA, skatt og forskjellen på AS/ENK?

Økonomiforståelse er et populært tema for nyetablerere og gründere i oppstartsfasen. Vi har flinke regnskapsførere i vårt hjelpernettverk som bidrar med sin kunnskap slik at du skal få de beste forutsetningene til å lykkes uten å gå i økonomiske fallgruver på veien i en oppstartsfase.

Økonomiforståelse: grunnleggende om mva, skatt, AS/ENK
• Hva er suksessfaktorer sett med en regnskapsførers øyne?
• Grovt om merverdiavgift
• Økonomi og kalkyler, f.eks:
• Overordnet om skatt for virksomheter,
• herunder forskjellen mellom AS og EPF
• Kort om forskjellen mellom EPF og AS for en eieren.
• Rettigheter ved sykdom/svangerskap/ arbeidsledighet
• Omdanning / overdragelse av virksomhet

Dette er samarbeidspartnere: Saga Regnskap og Rådgivning AS som er ansvarlig for innhold, de er også kursansvarlige på økonomiforståelse kurset.

Bakkenteigen

Kurs: Økonomiforståelse del 1

23. november kl. 18:00 21:00

Er det viktig med grunnleggende økonomiforståelse når du skal drive egen virksomhet?

Økonomiforståelse er et populært tema for nyetablerere og gründere i oppstartsfasen. Vi har flinke regnskapsførere i vårt hjelpernettverk som bidrar med sin kunnskap slik at du skal få de beste forutsetningene til å lykkes uten å gå i økonomiske fallgruver på veien i en oppstartsfase.

Økonomiforståelse; grunnleggende om regnskap
• Hva er et regnskap?
• Kontoplan
• Bokføring
• Bilagskrav
• Hvordan leser du regnskapet?/regnskapsforståelse
• Kort om budsjett
• Resultatbudsjett
• Likviditet
• Investeringer

Det er våre samarbeidspartnere: Saga Regnskap og Azets som er ansvarlig for innhold, de er også kursansvarlige på økonomiforståelse kurset.

Gratis
Dronningensgate 5-7 3211,
Sandefjord,
https://grunderiet.no/