fbpx

Dagpenger under etablering

UNIKT SAMARBEID GIR RESULTATER

NAV Larvik har vært en viktig støttespiller for Colab helt siden oppstart!  Like etter innflytting i lokalene i Brannvaktsgate 5 bestemt de seg for å kjøpe seg inn som flexplassmedlem, slik at de kunne være til stede på huset og på denne måten fange opp prosjekter som de kunne bidra inn i.  Elin Bjørnsdatter Ivarson, Avdelingsleder Marked, NAV Larvik, har stått i bresjen for dette og mener det er viktig at NAV er framoverlent og åpen.  «NAV kan være en viktig støttespiller for både etablert næringsliv og gründere» sier Elin, «og på Colab møter vi mange spennende aktører.» 

Det er en spesifikk tjeneste fra NAV som Colab og NAV Larvik har lykkes veldig godt i samarbeidet om, og det er ordningen «dagpenger under etablering».  Er du arbeidsledig og har fått innvilget dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene mens du etablerer egen virksomhet. Det er også mulig å søke på ordningen dersom du mottar arbeidsavklaringspenger.

Det kan være noen lokale variasjoner i hvordan samarbeidet mellom den enkelte kommune og NAV er organisert.  I Larvik er det en veileder i NAV, Anita Saga, som håndterer alle sakene.  Sammen med Gillian Hockly i Larvik kommune, jobbes det målrettet med potensielle søkere.  Ordningen er søknadsbasert og ikke rettighetsbasert, og kandidater må oppfylle en del kriterier før de kan sende inn søknad om dagpengene under etablering.  

Først jobber Anita med kandidatene og da skader det ikke at Anita også er gründer og vet hva som kreves.  Det jobbes med forretningsplan, driftsbudsjett, investeringsbudsjett, personlig budsjett, fremdriftsplan, swot-analyse samt en vurdering om det er økonomisk forsvarlig å starte en etableringsprosess. Når dette er på plass, overtar Gillian, som skriver en næringsfaglig vurdering av konseptet og bidrar med veiledning.   Næringsfaglig vurdering er et er en analyse av mulighetene for at forretningsidéen er så realistisk at den faktisk vil gi inntektssikring for etablereren, og er et krav for å få søknaden endelig vedtatt. Søknadene behandles ikke lokalt, men av en annen NAV-instans, så jo mer bearbeidet forretningsplanen og søknaden er, jo større sjanse er det for at kandidaten vil lykkes både med søknaden og etableringen. 

«Det er ikke krav at de som ønsker å søke på denne ordningen er medlem hos Colab!» sier Gillian som understreker at skriving av næringsfaglig vurderinger i forbindelse med dette, er gjort i regi av hennes stilling som næringsrådgiver og START veileder i Larvik.  «Men veldig mange av dem blir det og da kan jeg følge dem opp enda tettere over tid, sammen med Anita.»

Ordningen gir de som får innvilget søknaden mulighet til å beholde dagpengene i opptil 12 måneder mens de utvikler bedriften.  Dette kan være det de trenger for å opparbeide seg tilstrekkelig med kunder og bygge opp kapital.  «Vi ser at ordningen og måten vi jobber på, gir resultater» sier Anita, som følger opp og gir veiledning under hele perioden. De siste 3 årene har ordningen med dagpenger under etablering gitt 23 arbeidsplasser, og 16 personer er nå i en god etableringsprosess.  «Nesten ingen av de som får innvilget søknad, ser vi hos NAV igjen,» sier hun «og mange skaper ofte flere arbeidsplasser utover sin egen.»

Det kan være mange grunner til at folk i en periode er i NAV-systemet, og ordningen er absolutt ikke for alle!  Det er krevende å være gründer og gjennom dette samarbeidet sikrer vi at de som får godkjent sine søknader har størst mulig sjanse for å lykkes. 

«Vi vet at det er vanskelig å lykkes med en egenetablering» sier Gillian.  «Kun 3 av 10 bedrifter i Norge overlever de første 5 årene. Men for de som er villige til å legge ned de timene som kreves, kan dette være en gylden mulighet.»  Ordningen gir maksimalt 12 måneder med dagpenger under etablering, men vi vet at det tar ofte mye lengre tid for at en bedrift skal begynne å omsette nok til å finansiere en arbeidsplass.  Derfor er det viktig at kandidatene er klar over både fordelene og risikoen, noe vi bidrar til gjennom vår veiledning.

Det er dessverre fortsatt stigma assosiert med å motta dagpenger fra NAV, og ikke alle ønsker å fortelle om det.  Det respekterer vi selvsagt!  Men med etablering av 23 arbeidsplasser de siste årene, og 16 personer i etablering nå, så kan vi si at er mange vellykkede Larviksgründere som har benyttet seg av denne muligheten. 

Interessert i å etablere egen bedrift gjennom ordningen?  Ta kontakt med din veileder i NAV.

Les om vårt samarbeid i Østlands-Posten (+) 04.06.2021

For mer informasjon, se:

Dagpenger: https://www.nav.no/arbeid/no/dagpenger#onsker-du-a-etablere-egen-virksomhet for 

Arbeidsavklaringspenger: https://www.nav.no/no/person/arbeid/arbeidsavklaringspenger/arbeidsavklaringspenger-aap#chapter-12