fbpx

Larvik søker 65-årige visdomsprenører!

Kan du tenke deg denne tittelen på en stillingsannonse?

Tenk deg at den fortsetter slik:

Hvem er du? 

Er du i en fase i livet der mange rundt deg ser at du nærmer deg pensjonsalderen? Har du fortsatt mye energi og skapertrang? Larvik er en populær by å flytte til for eldre mennesker. Byen ligger på langs den norske riveriaen, men varme og lyse somrer og en fantastisk natur. Larvik er også kjent som en by det er lett å flytte til. Lave boligpriser, uformell kultur, lave skuldre og et stor volum av organisasjoner der man kan delta. 

Men, når vi søker etter visdomsprenører, er det en spesiell gruppe vi er på jakt etter. 

Vi søker etter eldre mennesker som er i en brytningstid i sitt arbeidsforhold. De som ennå har energi og skapertrang til å gjøre sin kompetanse tilgjengelig for markedet, som er opptatt av skape nye arbeidsplasser for dem selv og andre. Vi søker etter mennesker med lang erfaring og lyst til å delta i et miljø med andre eldre og unge for å være verdiskapende. Vi trenger mentorer, styremedlemmer, kapitalsterke personer med et stort nettverk som kan delta i et miljø preget av innovasjon og samfunnsansvar. 

Hvem er vi?

Vi tilbyr en plass på Colab, i et miljø med andre visdomsprenører. Vi er en gruppe som ønsker å skape et offensivt entreprenørmiljø på innsiden av Colab i Larvik. Vi ønsker å modellere et miljø av eldre personer som inspireres av bærekraft, verdiskapning og personlig vekst på egne premisser. Vi tror også at dette er med på å omdanne eldrebølgen til en eldrekraft. Colab er Larviks Nyskapningshus der gründere i alle aldre møter hverandre i et offensivt etableringsmiljø med kontakter inn i …..mm

Hvorfor Larvik?

Larvik har 20% flere over 60 år enn det som er normalt i Norge. Varme somre, flott natur, effektiv og innovativ kommunal organisasjon og et stort foreningsliv gjør stedet attraktivt. Lave boligpriser gjør at mange får en bolig med høyere standard. Men, når vi søker etter visdomsprenører er vi på jakt etter den delen av befolkningen som er mest verdiskapende for samfunnet, som lever lenger og samtidig holder seg friske og sosialt aktive.   

Kan du tenke deg en slik annonse som det over? Larvik er som mange andre kommuner i Norge preget av at unge flytter ut etter grunnskolen, utdanningsnivået er lavt og det er tilnærmet nullvekst i antall beboere. Barneskoler legges ned som følge av redusert barnekull. Tapet av skoler motiverer til innsats. Kommunens svar er en målsetting på 1.5% vekst og med en målrettet innsats for å rekruttere barnefamilier. Problemet er, at det gjør også alle andre nærliggende og lignende kommuner. Larvik har ikke så mange spesielle fortrinn som gjør at man kan vinne denne konkurransen. Men, ingen tør å endre kurs.

Eldrebølgen omtales som en trussel på økonomien da framskrivning av dagens kostnader med syke eldre multipliseres i henhold til veksten i antall eldre. Men, dagens eldre er mer ressursrike og mindre slitne. Morgendagens helsetilbud vil også være pregete av mer kostnadsreduserende  helseteknologi som gjør at eldre kan greie seg selv lenger uten å være til belastning. I etableringen av Visdomsprenørene i Larvik ønsker vi å bidra til en positiv verdiskapning både økonomisk og sosialt. Vi ønsker å fremme et mer offensivt svar der positive verdier er større enn kostnadene. Visdomsprenørene er et lokalt og unikt svar på eldrebølgen. Colab som et arnested for innovative ideer er et miljø gir oss anledning til å lykkes. 

Torsdag 25. november kl 18.00 inviterer vi til et åpent møte for å rekruttere visdomsprenører og bygge veien videre framover. Meld deg på her

Tekst: Bjørn Z. Eikelund